"Mislio sam da sam prolupao" Djed je noćnom kamerom snimio miša koji mu je cijelo vrijeme slagao alate