Igor Kolomoisky  klasika nakrao se para u Ukrajini i pobegao u izrael