Head up display po tome je mig postao poznat u svetu.danas je taj sistem i na automobilima