Za većinu ljudi život je kao ružno vreme: stanu i čekaju da prođe.