Islam vjeruje u jednog jedinog, svepravednog, svesavršenog, svemoćnog Boga koji je stvorio svijet i čovjeka; inzistira na podložnost njegovoj volji, a onima koji vjeruju i pokoravaju se obećava spasenje i besmrtnost. Zbog svega je ovoga islam sličniji židovskoj vjeri i kršćanstvu (zapadnom) negoli hinduizmu i budizmu (istočnom). Alah nije sila već osoba; nije tek bitak ili čak samo svijest već također i moralna volja. Iz Alahove je volje stvaranjem nastao i svijet i njegovo vladanje njime – vladanje prirodom i poviješću pomoću providnosti, i vladanje čovjekovim slobodnim izborom pomoću moralnog zakona.