Čistač na aerodromu pronašao sedam kilograma zlata, ali neće dobiti ništa